TPHCM phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các đồng chí báo cáo viên Thành phố về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Các thí sinh tham gia vòng loại theo hình thức trực tuyến trong ngày khai mạc Hội thi cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo
Các thí sinh tham gia vòng loại theo hình thức trực tuyến trong ngày khai mạc Hội thi cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên https://baocaovien.vn diễn ra từ ngày 26-2 đến hết ngày 15-3.

Cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Để lan tỏa nội dung của cuộc thi đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức và Ban Tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các đồng chí báo cáo viên Thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân.

Nội dung thi, gồm: Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục