Trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đại biểu dự hội nghị đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phải học tập suốt đời

Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, đây là dịp nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được, cũng như hạn chế, thiếu sót; đồng thời phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong 2 năm qua đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư. Nhận thức rõ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải thực hiện suốt đời, như lời dạy của Bác.

Trong năm 2013, việc học tập và làm theo Bác tập trung vào chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Cùng với chỉ đạo rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, để tổ chức thực hiện, cần hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người.

Giải quyết nhiều vấn đề bức xúc

Báo cáo sơ kết do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày tại hội nghị đã nêu rõ 6 kết quả nổi bật, 3 hạn chế, khuyết điểm và 6 kinh nghiệm qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Trong các kinh nghiệm có nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, của bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị rất quan trọng, có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị 03 trên cả hai mặt: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Kết quả của việc nâng cao ý thức trách nhiệm trước nhân dân, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao quyết tâm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội, giải quyết được những vấn đề tồn đọng lâu năm ở nhiều địa phương, đơn vị để tiến tới chấm dứt việc có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, giảm được số các vụ vi phạm kỷ luật trong những lĩnh vực nhạy cảm như: giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở, quản lý lâm sản, khoáng sản...

Việc thực hiện Chỉ thị 03 cũng đã góp phần đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; cải cách hành chính và thủ tục hành chính; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần tự phê bình, phê bình; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; phát huy và thực hành dân chủ, củng cố kỷ cương, kỷ luật, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 ở nhiều địa phương, đơn vị nhìn chung còn chậm và chưa đồng đều; một số nội dung nêu trong chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư thực hiện chưa đạt yêu cầu; việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các ngành còn hạn chế... Những hạn chế trên cũng là nội dung được các đại biểu thảo luận và tìm giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Chỉ thị 03 trong những năm tiếp theo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục tại các cấp, ngành và trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi 13 thư khen 9 tập thể và 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 66 tập thể và cá nhân; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen 89 tập thể và 183 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận 7, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không tổ chức HĐND quận, phường tại TPHCM: Bộ máy tinh gọn, tiết kiệm cả ngàn tỷ


Theo chương trình, ngày 27-10, Quốc hội sẽ thảo luận tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Ý nghĩa, hiệu quả của mô hình này đối với TPHCM đã được thể hiện rõ qua thực tiễn 7 năm (2009-2016) TPHCM thí điểm không tổ chức HĐND quận huyện và phường. Theo tính toán, nếu giai đoạn 2021-2026, TPHCM không tổ chức HĐND quận, phường sẽ tiết kiệm gần 1.200 tỷ đồng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Kết quả từ những chương trình đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng về thu hút đầu tư, thu ngân sách, phát triển nông thôn mới, giảm nghèo. Và bí quyết của những thành công đó chính là nhờ thực hiện tốt các chương trình đột phá về kinh tế - xã hội.  

Việt Nam và Thế giới

Kiều hối về TPHCM trong 9 tháng đạt khoảng 4 tỷ USD

Ngày 27-10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nhân kiều bào với chủ đề phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của TPHCM - nâng tầm sản phẩm Việt.

Vững lòng biển đảo

Tặng Nhà “Câu lạc bộ thủy thủ” cho Hải đội 512, Vùng 5 Hải quân

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng 5 Hải quân (26-10-1975 – 26-10-2020), từ ngày 26-10 đến 29-10, đoàn công tác của Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM do Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM Nguyễn Thành Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP