Tranh chấp đất đai: Rất ngại kiện ra tòa!

Thành viên Đoàn giám sát cho rằng, các giải pháp nêu trong báo cáo còn chung chung; chưa thể giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là những trường hợp người dân tiếp tục khiếu nại về tranh chấp đất đai do không mặn mà với việc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính ra tòa án. 
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Sáng 1-4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021” đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo Bộ TN-MT tập trung làm rõ việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo bộ trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong lĩnh vực đất đai; trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; đánh giá đầy đủ những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân khách quan, chủ quan…  

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ công tác Bùi Thị Quỳnh Thơ 
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ công tác Bùi Thị Quỳnh Thơ cho biết, Báo cáo của Bộ TN-MT đã phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ trong 5 năm qua; cung cấp nhiều số liệu cụ thể để minh chứng cho các đánh giá, nhận định về tình hình thực hiện, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016 – 2021. 

Tuy nhiên, Tổ công tác nhận thấy vẫn còn một số nội dung trong báo cáo còn nêu chung chung, chưa cụ thể, chưa phân tích, đánh giá đầy đủ.

Về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổ công tác đề nghị bộ bổ sung đánh giá việc ban hành quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với công dân.

Đối với việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền, Tổ công tác đề nghị, bộ đánh giá bổ sung về các vụ việc còn tồn đọng, chưa giải quyết và gửi kèm phụ lục tóm tắt sơ lược nội dung các vụ việc còn tồn đọng; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo vượt cấp, nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong thời gian tới; việc thực hiện rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20-3-2019 của Thanh tra Chính phủ.

Tổ công tác cũng đề nghị bộ gửi kèm danh sách vụ việc, tóm lược nội dung vụ việc rà soát, kết quả rà soát, thống kê vụ việc tồn đọng và đề xuất giải pháp trong thời gian tới nhằm hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài…

Thảo luận tại cuộc làm việc, một số thành viên Đoàn giám sát cho rằng, các giải pháp nêu trong báo cáo còn chung chung; chưa thể giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là những trường hợp người dân tiếp tục khiếu nại về tranh chấp đất đai do không mặn mà với việc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính ra tòa án.

Một số ý kiến cũng đề nghị, bộ cần đánh giá thêm trường hợp công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người gây mất trật tự, an ninh, thậm chí để vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác…

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Bộ TN-MT tập trung làm rõ một số nội dung trong báo cáo gửi Đoàn giám sát; đặc biệt là làm rõ hơn các vụ việc tồn đọng và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai trong thời gian tới; nêu giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin cùng chuyên mục