Trình tự thủ tục và chi phí lắp đặt trạm biến áp chuyên dùng như thế nào?

Tuần qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được đơn thư và điện thoại của hơn 20 độc giả cùng thắc mắc về một vấn đề là “Trình tự thủ tục và chi phí lắp đặt trạm biến áp chuyên dùng như thế nào?” Về vấn đề này, Công ty Điện lực TPHCM đã có phúc đáp như sau:

Căn cứ theo Điều 41, khoản 2, điểm c của Luật Điện lực thì bên bán điện đầu tư công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ cho bên mua điện, trừ trường hợp khác với bên mua điện. Hiện nay, việc đầu tư xây dựng trạm biến áp có thể chia thành 2 trường hợp như sau:

- Trường hợp lắp đặt trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho nhu cầu sản xuất, xây dựng công trình, thương mại, khách sạn, hành chánh sự nghiệp: khách hàng thuộc trường hợp trên có nhu cầu được cung cấp điện qua trạm biên áp cần đăng ký nhu cầu sử dụng điện trước với các điện lực khu vực tại địa bàn nơi đặt công trình, trong thời gian tối thiểu là 6 tháng tính từ ngày đăng ký đến ngày sử dụng điện. Tiếp đó, khách hàng và điện lực khu vực sẽ tiến hành trao đổi, thỏa thuận và ký kết hợp đồng nguyên tắc, để xác định ranh giới đầu tư xây dựng trạm biến áp chuyên dùng. Sau đó, điện lực khu vực sẽ triển khai thực hiện phần khối lượng công trình như đã thỏa thuận đầu tư bằng nguồn vốn của ngành điện, theo đúng trình tự đầu tư xây dựng hiện hành, phù hợp với tiến độ đã thỏa thuận với khách hàng.

- Trường hợp lắp đặt trạm biến áp cấp điện cho khu nhà ở tập thể, khu dân cư xây dựng mới: căn cứ chỉ đạo của UBND TPHCM tại văn bản số 2434/UBND-CNN, việc đầu tư cung cấp điện cho khu dân cư mới và dịch vụ lắp đặt điện kế trên địa bàn TP được áp dụng như sau: điện lực khu vực có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối đến vị trí của khách hàng sử dụng điện, kể cả điện kế (theo quy định của Luật Điện lực).

- Trong trường hợp có khó khăn về vốn đầu tư, điện lực khu vực có thể thỏa thuận với chủ dự án khu nhà ở tập thể, khu dân cư xây dựng mới phối hợp đầu tư theo một trong các phương thức như chủ dự án khu nhà ở bỏ vốn đầu tư xây dựng lưới điện trước, rồi bàn giao cho điện lực khu vực vận hành. Sau đó, điện lực khu vực phải hoàn trả vốn đầu tư xây dựng lưới điện cho chủ dự án khu nhà ở. Việc hoàn trả vốn đầu tư được thực hiện một lần hay phân kỳ hay trả theo quy định về trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính do hai bên thương lượng với nhau bằng văn bản; chủ dự án khu nhà ở bỏ vốn đầu tư xây dựng một số hạng mục của lưới điện, điện lực khu vực đầu tư phần còn lại. Sau đó điện lực khu vực phải hoàn trả vốn đầu tư xây dựng lưới điện cho chủ dự án khu nhà ở đã bỏ ra. Việc hoàn trả vốn đầu tư được thực hiện một lần hay phân kỳ hay trả theo quy định về trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính do hai bên thương lượng với nhau bằng văn bản; chủ dự án khu nhà ở tự nguyện đầu tư một phần hoặc toàn bộ lưới điện mà không yêu cầu điện lực khu vực hoàn trả.

- Đối với các dự án khu đô thị hiện đại, chung cư cao cấp, khu cư xá mới có nhu cầu ngầm hóa lưới điện trong phạm vi dự án thì chủ dự án cần thỏa thuận bằng một hợp đồng nguyên tắc và phương thức đầu tư với điện lực khu vực theo yêu cầu trên.

- Đối với công trình xây dựng lưới điện phân phối cho các dự án khu nhà ở, khu dân cư mới chưa có quy hoạch phát triển điện lực chỉ được thực hiện khi có ý kiến của UBND TP hoặc đơn vị có chức năng quản lý Nhà nước về điện được ủy quyền của UBND TP.

Nguồn: Công ty Điện lực TPHCM

Các tin, bài viết khác