Trong sàn - ngoài sàn

* Bà Trần Thị Hồng Yến, Phó TGĐ Transimex Saigon (mã TMS) hiện đang nắm giữ gần 40 ngàn CP, sẽ bán ra 10 ngàn CP thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện từ ngày 10-8 đến ngày 31-8. (D.T.)

* Citigroup Global Market Ltd công bố đã hoàn tất giao dịch mua vào 34.080 CP mã NKD. Như vậy, tổng lượng CP NKD mà tổ chức này nắm giữ lên đến 918.150 CP, chiếm đến 9,11%. (D.T.)

* CTCP XNK Y tế Domesco (mã DMC) vừa thông báo tổng doanh thu 6 tháng đầu năm lên 390,6 tỷ đồng, tăng 24,31% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 6 tháng lên 25,53 tỷ đồng. DMC cũng được TTGDCK TPHCM chấp thuận cho niêm yết bổ sung 535.000CP trên TTGDCK TPHCM. (Đ.T.)

* CTCP Đại lý liên vận chuyển (mã GMD) vừa thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 486,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 107,93 tỷ đồng; riêng trong quý II có doanh thu đạt 270,19 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 52,83 tỷ đồng. (Đ.T.)

* CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) thông báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 58,12 tỷ đồng, tăng 36,75% so với cùng kỳ năm ngoái.(Đ.T.)

* TTGDCK TPHCM đã chấp thuận cho CTCP Cáp và vật liệu viễn thông (mã SAM) được niêm yết bổ sung hơn 17 triệu CP trên TTGDCK TPHCM. (Đ.T.)

* CTCP Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN) thông báo lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2007 chỉ đạt 2,58 tỷ đồng so với 4,32 tỷ đồng năm 2006. Trong khi đó, doanh thu 6 tháng đầu năm lại đạt 57,68 tỷ đồng, tăng 4,36% so với cùng kỳ năm ngoái. (Đ.T.)

* CTCP Thủy sản số 1 (mã SJ1) đạt 1,88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II-2007, tăng 72% so với quý I, doanh thu 35,59 tỷ đồng, tăng 28% so với quý I. (Đ.T.)

* CTCP Nhiên liệu Sài Gòn vừa được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán 1,7 triệu CP ra công chúng. Trong đó, phát hành 850.000 CP thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1; chào bán 850.000 CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. (H.M.)

* TCP Cảng Rau Quả vừa được chấp thuận chào bán 2,5 triệu CP ra công chúng. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu: hơn 777 ngàn CP theo tỷ lệ 5:1; chào bán cho HĐQT, BGĐ, BKS, các cán bộ chủ chốt 190 ngàn CP; bán cho đối tác chiến lược: 1.533 ngàn CP. (H.M.)

* CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM chuẩn bị chào bán 10 triệu CP ra công chúng. Trong đó, chào bán 7,5 triệu CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1; chào bán 2,5 triệu CP cho trái chủ (sở hữu trái phiếu chuyển đổi CII) theo tỷ lệ 1:19; chào bán riêng lẻ 1.500 CP cho nhà đầu tư khác. (H.M.)

* CTCP Sông Đà 909 (mã S99) - CP có thị giá cao nhất trên sàn Hà Nội hiện nay - thông báo tổng lợi nhuận trước thuế quý II gần 6,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 6,1 tỷ đồng. (H.M.)

Các tin, bài viết khác