Trong sàn - ngoài sàn

- 7 tháng đầu năm 2007, CTCP Vật tư-Xăng dầu (mã COM) đạt hơn 1.152 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 61,2% kế hoạch năm 2007, lợi nhuận sau thuế đạt 8,57 tỷ đồng, hoàn thành 66,6% kế hoạch năm 2007. Riêng quý II-2007, COM đạt doanh thu 512,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 3,5 tỷ đồng. (B.Ngọc)

- UBCKNN vừa cấp giấy chứng nhận cho CTCP Sữa Hà Nội (mã HNM-HASTC) chào bán 2,95 triệu CP ra công chúng. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 2,11 triệu CP; đối tác chiến lược 535,6 ngàn CP; HĐQT và CBCNV 300 ngàn CP. (H.M)

- NHTMCP An Bình vừa được phép chào bán hơn 114,7 triệu CP, trong đó chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 73,5 triệu CP; đối tác chiến lược hơn 35,9 triệu CP; Ban điều hành và CBCNV hơn 5,2 triệu CP. (H.M)

- Ngày 6-9, CTCP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội (mã TPH - HASTC) sẽ chính thức giao dịch 600 ngàn CP bổ sung. Đây là số CP mà TPH dùng để thưởng cho nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. (H.M)

- Ngày 28-9, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt một năm 2007 ở mức 10%. Theo dự kiến, cổ tức sẽ được chi trả trước ngày 20-10 năm nay. (D.T)

- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự định bán hết hơn 702 ngàn CP của CTCP VINAFCO (mã VFC) từ ngày 31-8 đến 30-9. Việc rút vốn khỏi VINAFCO của SCIC nằm trong kế hoạch từng bước thoái vốn đầu tư nhà nước tại các doanh nghiệp không cần nắm giữ, để tập trung nguồn lực, chuẩn bị đầu tư vào các dự án chiến lược. (T.N)

- HĐQT CTCP XNK thủy sản Bến Tre (mã ABT) đã thông báo về việc điều chỉnh giá phát hành cho đối tượng là CBCNV chủ chốt công ty thành 65.000 đồng/cổ phần (thay vì giá phát hành 45.000 đồng/cổ phần). (T.N)

- CTCP Sông Đà 11 (mã SJE - HASTC) vừa thông báo về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của 4 cổ đông nội bộ: ông Lê Văn Châu, Chủ tịch HĐQT sẽ chuyển nhượng tất cả 20.680 CP; ông Nguyễn Đăng Bí, Ủy viên HĐQT chuyển nhượng 12.001 trong số 16.000 CP; ông Ngô Văn Đễ, Thành viên BKS chuyển nhượng 5.334 trong tổng số 12.000 CP; ông Lê Văn Tuấn, Ủy viên HĐQT chuyển nhượng tất cả 13.000 CP. (H.M)

Các tin, bài viết khác