Trường hợp nào được tự mình thực hiện quyền khiếu nại?

° Người nào được coi là người có đủ năng lực hành vi để tự mình thực hiện quyền khiếu nại? Trường hợp nào thì người tuy chưa có năng lực hành vi đầy đủ nhưng vẫn có thể tự mình thực hiện quyền khiếu nại? (Lê Văn Khải, quận Bình Tân, TPHCM)

° Ông Trần Đình Trữ, Trưởng phòng Pháp chế tổng hợp, Thanh tra TPHCM, trả lời: Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006 của Chính phủ quy định người khiếu nại (KN) phải là người có năng lực hành vi đầy đủ theo quy định của Luật Dân sự hoặc là người chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nhưng theo quy định của pháp luật có quyền KN.

Người có năng lực hành vi đầy đủ theo quy định của Luật Dân sự là người đủ 18 tuổi và không bị mắc các bệnh tâm thần hoặc bệnh khác, không bị hạn chế năng lực hành vi do nghiện ma túy hoặc nghiện các chất kích thích khác. Người không có năng lực hành vi đầy đủ thì thông qua người đại diện theo pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại (cha mẹ đối với con chưa thành niên, người giám hộ đối với người được giám hộ), người đại diện phải là người có năng lực hành vi đầy đủ.

Trong một số lĩnh vực, người chưa có năng lực hành vi đầy đủ (dưới 18 tuổi) nếu được pháp luật cho phép thì cũng có thể tự mình thực hiện quyền KN. Chẳng hạn, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Khi không đồng ý với quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì họ có thể tự mình KN quyết định đó.

H.HOA (ghi)

Các tin, bài viết khác