Từ 1-5-2009: Tính lương, phụ cấp theo mức lương tối thiểu chung 650.000 đồng/tháng

(SGGP). – Như tin SGGP đã đưa, từ 1-5-2009, Chính phủ quyết định tăng mức lương tối thiểu (LTT) chung lên 650.000 đồng/tháng. Để thực hiện việc tăng lương, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức LTT chung đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức thì căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau: mức lương thực hiện từ 1-5-2009 = mức LTT chung 650.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng. Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức LTT chung được tính bằng LTT chung 650.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với người lao động trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, căn cứ vào mức LTT chung để tính mức lương ghi trong hợp đồng; tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ 1-5-2009 = Mức LTT chung 650.000 đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an áp dụng cách tính mức lương và phụ cấp theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ vừa có Nghị định 38 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng với mức chuẩn là 685.000 đồng (quy định trước đây là 650.000 đồng), thực hiện từ ngày 1-5-2009. Đây là mức tăng để tương ứng với mức tăng lương tối thiểu chung từ 1-5-2009.

Cụ thể, đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, được hưởng mức trợ cấp: Diện thoát ly là 767.000 đồng/người/tháng và hưởng thêm phụ cấp 130.000 đồng/thâm niên; diện không thoát ly 1.302.000 đồng/người/tháng; trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 từ trần là 1.150.000 đồng/tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 được hưởng trợ cấp 710.000 đồng/tháng, đồng thời, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tiền tuất và tiền tuất nuôi dưỡng với mức không vượt quá 805.000 đồng/tháng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng trợ cấp 1.225.000 đồng/tháng cùng với phụ cấp 575.000 đồng/tháng…  

>> (Mời bạn đọc xem bảng phụ lục của Nghị định 38).

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn