Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành “ổ dịch” Covid-19

Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành “ổ dịch” Covid-19

Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành "ổ dịch" Covid-19 ảnh 1
Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành "ổ dịch" Covid-19 ảnh 2
Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành "ổ dịch" Covid-19 ảnh 3
Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành "ổ dịch" Covid-19 ảnh 4
Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành "ổ dịch" Covid-19 ảnh 5
Từ tàu du lịch hạng sang, Diamond Princess trở thành "ổ dịch" Covid-19 ảnh 6

TRUNG THU - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác