Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

SGGPO
Đến năm 2021, hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học). 

Chiều 29-11, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ảnh 1 Quang cảnh hội nghị chiều 29-11 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TRẦN BÌNH
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, hiện cả nước có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó Trung ương là 1.206 đơn vị, địa phương là 56.789 đơn vị.
Tổng số biên chế là gần 2,45 triệu (ngành y tế và giáo dục chiếm gần 70% số biên chế).
Khối đơn vị sự nghiệp chiếm tới 38% tổng quỹ lương ngân sách. Số lượng nhiều như vậy, nhưng chỉ 123 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 1.934 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 12.968 đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên; 42.146 đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo hoàn toàn hoạt động.
Theo Phó Thủ tướng, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam có quá trình lịch sử phát triển, đóng góp lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, đảm bảo an sinh xã hội. Nhưng điểm tồn tại rất lớn là hệ thống đơn vị sự nghiệp hoạt động gắn với hệ thống hành chính, doanh nghiệp, đoàn thể.
“Nhiều nơi vận hành không khác gì thời bao cấp. Tâm lý bao cấp, trông chờ ngân sách nhà nước vẫn phổ biến. Tình trạng tham ô, lãng phí trong các đơn vị sự nghiệp công không phải là ít. Do đó, chúng tôi mới yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm toán trong các bệnh viện, trường học cũng phải làm không khác gì so với doanh nghiệp” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ảnh 2 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu và quán triệt Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành. Ảnh: TRẦN BÌNH
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương coi việc đổi mới, xã hội hoá, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với các cấp ủy đảng, chính quyền.
“Nói cấp bách là việc phải làm ngay, không thể để tồn tại như cũ. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính các đơn vị sự nghiệp, mà là nhiệm vụ của tất cả các cấp uỷ đảng, chính quyền” Phó Thủ tướng cho biết.
Với những ngành nghề, địa bàn mà thị trường đã làm tốt thì tăng cường xã hội hoá, “bàn giao” cho xã hội làm. Tuy nhiên, phải lưu ý là xã hội hóa nhưng không phải thương mại hóa, bởi đây là các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho xã hội, đặc biệt là hai lĩnh vực: giáo dục và y tế.
Về mục tiêu Nghị quyết đặt ra giảm 10% biên chế sử dụng ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua khi làm việc với Hà Nội, TPHCM thì hai địa phương này có thể giảm 20% số lượng đơn vị. Đây là các đơn vị tự chủ được tài chính, một số có thể chuyển sang hình thức công ty cổ phần.
Cũng qua rà soát tại hai địa phương này, thì không chỉ giảm chi thường xuyên cho ngân sách, mà còn giúp thu lại cho Nhà nước hàng ngàn hécta đất từ hàng trăm đơn vị để đem đấu giá, bổ sung vào công quỹ.

  5 nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

1. Pháp luật chuyên ngành không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

3. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

4. Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

Các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 19 đến năm 2030

* Giai đoạn đến năm 2021

- Cơ bản hoàn thành việc thể chế hoá các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

- Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

- Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.

- Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học).

- Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

* Giai đoạn đến năm 2025 và 2030

Hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật để thể chế hoá các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Đến năm 2025

- Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính).

- Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.

- 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

- Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

+ Đến năm 2030

- Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

- Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

- Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập, làm theo Bác bằng việc làm cụ thể

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh cho rằng, hiệu quả của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được chứng minh bằng sản phẩm, việc làm, công trình cụ thể, tập trung giải quyết những thách thức của huyện; tránh “đánh trống bỏ dùi”.

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

Hậu Giang: Đột phá cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng ngày 8-4, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công: 1900 86 68 95. Dự lễ có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP