Tuyển tập Ngụ ngôn

Ngụ ngôn là thể loại văn học dễ thâm nhập vào lòng người vì câu chuyện ngắn gọn, ngôn ngữ hàm súc, ngụ ý sâu sắc, triết lý đạo đức nhân sinh. Trong vốn văn hóa của mỗi người đều được nhập tâm suốt đời một số truyện ngụ ngôn đã được nghe, được đọc từ thuở thiếu thời. Các nhà hiền triết, đạo đức đã sử dụng ngụ ngôn làm công cụ truyền cảm trong việc khuyến thiện, khuyến giáo.

Trước đây, ở nước ta đã có một số tập ngụ ngôn giới thiệu một vài tác giả riêng lẻ. Vừa qua, NXB Văn hóa Sài Gòn giới thiệu bộ sách Tuyển chọn Ngụ ngôn gồm ba tập của dịch giả, soạn giả Hữu Tuấn.

Ngụ ngôn cổ điển phương Tây: Giới thiệu truyện của 25 tác giả ngụ ngôn từ cổ đại đến nay như: Ê-dốp, Phe-đrơ, Lêôna Đơ Vanhxi, La - Phông-ten, Phơlôrian, Crư-lốp, Lép-Tônxtôi, Mac-Tuên…

Ngụ ngôn cổ điển phương Đông: Giới thiệu 300 truyện của 23 tác giả ngụ ngôn nổi tiếng từ thời Xuân Thu Chiến Quốc (Trung Quốc) như : Mạnh Tử, Mặc Tử, Liệt Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử… và các tác giả, tác phẩm ngụ ngôn nổi tiếng của Ấn Độ, Nhật Bản, Iran và Việt Nam… Ngụ ngôn dân gian Đông Tây: Gồm 200 truyện ngụ ngôn dân gian đặc sắc của 24 nước thuộc các châu lục như: ÁÙ, Âu, Phi…

Bộ sách đã giúp bạn đọc tiếp cận tương đối toàn diện và có hệ thống ngụ ngôn trên thế giới cũng như ở nước ta. Đây là công trình góp thêm tiếng nói bồi đắp đạo đức, gợi mở cách đối nhân xử thế cho bạn đọc trẻ, góp phần vào hệ thống sự hình thành và phát triển ngụ ngôn- một thể loại văn học cổ xưa nhưng vẫn có ý nghĩa sâu sắc với thời đại.

V.H 

Các tin, bài viết khác