Giải đáp

Ủy quyền rút tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng

-Hỏi: Ông của tôi có gửi tiền tiết kiệm (TK) tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nay có nhu cầu rút tiền nhưng ông đang bị bệnh không thể trực tiếp đến ngân hàng (NH) được. Vậy làm thế nào để ông rút được tiền gửi tại NH?
Nguyễn Thị Thiên Hương
(quận 7 TPHCM)

-Ông Bùi Tấn Tài, Phó Tổng giám đốc ACB: Ông của bạn muốn rút tiền nhưng không thể đến NH được thì cần phải ủy quyền cho một người khác thay mặt mình đến NH rút tiền. Có thể lập giấy ủy quyền tại điểm giao dịch TK nơi gửi tiền theo đúng mẫu quy định của ACB; hoặc lập giấy ủy quyền tại chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan tư pháp, cơ quan công chứng).

Trường hợp ủy quyền không có mặt tại Việt Nam thì giấy ủy quyền được lập tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi người ủy quyền cư trú. Giấy ủy quyền phải có các thông tin sau: họ và tên, số CMND/hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương, địa chỉ hiện tại của người ủy quyền (chủ sở hữu/2 đồng chủ sở hữu) và người được ủy quyền, số thẻ TK, số tiền trên thẻ TK, nội dung ủy quyền (rút một phần tiền gốc, tất toán thẻ TK, rút tiền lãi, ủy quyền một lần hay nhiều lần…), chữ ký người ủy quyền (đúng với mẫu chữ ký mẫu đã đăng ký tại điểm giao dịch TK nơi gửi tiền), xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nơi lập giấy ủy quyền).

Ngoài việc thực hiện các thủ tục rút tiền gửi TK theo quy định, khách hàng phải xuất trình thêm giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định ở trên. Nộp cho NH một bản giấy ủy quyền trong các trường hợp: giấy ủy quyền được lập ngoài NH, khi thực hiện lần giao dịch cuối cùng hoặc tất toán thẻ TK. NH sẽ thu lại giấy ủy quyền nếu chủ sở hữu tiền gửi TK ủy quyền một lần và nhận giấy ủy quyền do khách hàng nộp, thực hiện các giao dịch theo đúng nội dung của giấy ủy quyền.

Các tin, bài viết khác