Vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng

SGGP
UBND TPHCM vừa báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 06/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, UBND TPHCM đề nghị bổ sung hình thức vận động quần chúng trên không gian mạng vào Điều 7 của nghị định này, nhằm khai thác triệt để ưu điểm do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Theo đánh giá của UBND TPHCM, trong thời gian thực hiện Nghị định 06, TPHCM đã xuất hiện những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm. Nhiều mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự có hiệu quả thiết thực như camera giám sát, tổ xe ôm tự quản, dân phòng tự quản, nhà trọ tự quản... Cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân đã nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông.

Dù vậy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở một số địa phương vẫn chưa thường xuyên, sâu rộng. Vì thế một bộ phận người dân còn chủ quan, sơ hở, mất cảnh giác, không tự bảo vệ tài sản, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Năng lực của một bộ phận cán bộ, hội viên, đoàn viên các ban ngành đoàn thể phụ trách công tác nắm bắt dư luận xã hội còn hạn chế, đặc biệt là nắm bắt thông tin qua mạng xã hội. Trong khi xu thế hiện nay các đối tượng đều lợi dụng không gian mạng để hoạt động.

MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cao trách nhiệm trong việc học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, TPHCM xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức là nhân tố quyết định sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ thiết thực hơn trong học tập, làm theo Bác.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Theo yêu cầu của Đề án 06, đến hết tháng 5-2022, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương phải tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính. Dưới đây là 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP