Vào Internet để Download file, nếu máy bị treo đột ngột, làm sao?

Hỏi: Khi tôi vào Internet để Download file, nếu máy bị treo đột ngột, phải đóng chương trình, sau khi vào lại phải download file từ đầu rất mất thời gian. Vậy có cách nào có thể để máy nếu bị treo sẽ tiếp tục download vào lần sau được không? Tôi dùng IE4.0

Chương trình IE cũng chỉ download file như cách thức bạn sao lưu một chương trình vào ổ cứng. Nếu trong quá trình download hay sao lưu chương trình, mà có một số trục trặc phải đóng lại thì các dữ liệu chưa lưu cũng như đang lưu dở sẽ bị mất đi. Tuy nhiên hiện nay trên Internet có các phần mềm tiện ích dùng để download, nếu vì một lý do nào đó bạn phải đóng chương trình lại, hoặc bạn muốn download sau này, các chương trình này đều có thể quản lý được các file đã sao lưu dở để khi hoạt động lại có thể tiếp tục download tiếp mà không phải làm lại từ đầu. Một trong những chương trình tiện ích đó là Getright, có thể download trên www.zdnet.com/downloads.
ôi có gửi một lá thư cho bạn tôi nhưng bị báo là không đọc được. Lá thư ấy viết bằng mã Unicode, Font = Times New Roman. Xin cho biết nguyên nhân?

Trong trường hợp này, bạn không có lỗi, vấn đề ở đây là chương trình của người nhận thư phải được lựa chọn Font chữ tương ứng với font mà bạn đã sử dụng để soạn thư, có như vậy thì mới đọc được. Tốt nhất là bạn nên thống nhất với người nhận về 1 bộ font gửi và nhận thư.

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

Các tin, bài viết khác