Việt Nam vượt 100 triệu liều tiêm, hoàn thành 2/3 mục tiêu 150 triệu liều vaccine Covid-19

Việt Nam vượt 100 triệu liều tiêm, hoàn thành 2/3 mục tiêu 150 triệu liều vaccine Covid-19

Việt Nam vượt 100 triệu liều tiêm, hoàn thành 2/3 mục tiêu 150 triệu liều vaccine Covid-19 ảnh 1

Trình bày: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác