VNPT đẩy mạnh tư vấn triển khai đô thị thông minh

Đến nay, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã xúc tiến hợp tác, tư vấn triển khai đô thị thông minh cho 27 tỉnh, thành phố.
Trong đó, VNPT đã có đề án triển khai các giải pháp công nghệ tổng thể cho 21 tỉnh, thành phố - chưa kể các dự án trong lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, du lịch… Với mục tiêu cốt lõi là “sử dụng CNTT và truyền thông để nâng cao chất lượng sống, khả năng làm việc và đảm bảo phát triển bền vững”.

Cuối tháng 11-2017, UBND TPHCM đã công bố đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” với mục tiêu đưa TPHCM trở thành một đô thị thông minh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao và quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở áp dụng các công nghệ mới. Đề án hoàn thành với sự tham gia, tư vấn của VNPT theo thỏa thuận hợp tác tư vấn khung ký kết giữa hai bên ngày 29-9-2016. 

VNPT tham gia tư vấn xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh bao gồm kiến trúc khung công nghệ, thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ, từng bước xây dựng hệ sinh thái và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực ưu tiên. Khung giải pháp đô thị thông minh do VNPT xây dựng trên nguyên tắc mở để tất cả các đối tác trong và ngoài nước đều có thể tham gia triển khai. 6 lĩnh vực trọng tâm được VNPT đề xuất xây dựng đô thị thông minh cho nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua và nhận được đánh giá rất cao của chính quyền sở tại cũng như giới chuyên môn, gồm: Chính quyền số, du lịch, an ninh an toàn, quy hoạch đô thị, giáo dục - giao thông - y tế và môi trường.

Tháng 10-2017, VNPT cũng đã hoàn thiện giai đoạn 1 Đề án xây dựng đô thị thông minh cho Phú Quốc (Kiên Giang). Cụ thể, VNPT đã đưa vào triển khai thành công 5 dự án thành phần về chính quyền điện tử, giám sát môi trường, camera giám sát, smart Wi-Fi và quản lý lưu trú trực tuyến.

Bên cạnh đô thị thông minh, VNPT đã triển khai phần mềm du lịch thông minh cho một số tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Vĩnh Long, Huế, Hưng Yên, Hà Nội, Phú Quốc, Huế… 

 Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng giám đốc VNPT, cho biết: Trên nền tảng ứng dụng CNTT trong thời gian qua đã hình thành nhiều cơ sở dữ liệu của các ngành, đơn vị. Để có được nền tảng kết nối những cơ sở dữ liệu này, ngoài giải pháp kỹ thuật, cần có các quy định và hành lang pháp lý, các thiết chế, quy định, như: dữ liệu nào được chia sẻ, chia sẻ như thế nào, người nào được nhận dữ liệu, phục vụ vào mục đích gì… 

Với việc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ, những giải pháp, dịch vụ do VNPT triển khai đã góp phần phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và phục vụ nhu cầu của người dân.

Tin cùng chuyên mục