Vòng tay

Nò bảo cả đời chưa hề biết đến vòng ôm của cha. Nó chỉ nhớ đòn roi của ông. Nó nhớ hình ảnh ông ngà say, trừng mắt sai nó đi mua rượu. Nó nói, nó thèm một vòng ôm. Nó là con riêng của ông.

Hai mươi tuổi, nó tin tình yêu phải là duy nhất. Nó không muốn sống như cha nó đã sống.

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: Trần Thị Thanh
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác