Vừa lên sàn HOSE, Nam A Bank chia cổ tức 25% cho cổ đông

Ngày 29-3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank –NAB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024: mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, chia cổ tức 25% cho cổ đông, bổ sung thêm một thành viên vào Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội cũng thống nhất việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Trong đó, Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25% (trước đó, ngày 8-3-2024, Nam A Bank vừa chính thức đưa cổ phiếu NAB lên sàn HOSE), vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Đối với ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về nhân sự cấp cao, ông Trần Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Nam A Bank được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026) với tỷ lệ tín nhiệm rất cao. Như vậy, hiện HĐQT của Nam A Bank có tổng cộng 7 thành viên.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, ông Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết, đại hội thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng, tăng 21%; tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023; dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%. Đồng thời, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 178.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước…

Tin cùng chuyên mục