Xây dựng Đảng thật sự đoàn kết, thống nhất

Vượt qua sự hạn chế của các sĩ phu yêu nước và những chính khách có xu hướng tư sản thuở đương thời, với sự định hướng đúng đắn, Bác Hồ đã ra đi khắp năm châu để tìm đến với chân lý lớn nhất của thời đại mới. Như chiếc hải thuyền vượt biển giữa đêm dông, được ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ lối, Bác đã tìm ra được con đường cứu nước.

Phát kiến vĩ đại đó của Bác Hồ đã mở đường cho chủ nghĩa Mác - Lênin thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; dẫn tới việc thành lập chính đảng tiên phong của giai cấp công nhân vào ngày 3-2-1930, đưa nước ta hoàn toàn thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Cuộc khủng hoảng này đã khiến cho nhân dân ta phải hao tổn biết bao tâm lực và máu xương, làm day dứt nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XII dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: LÃ ANH

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, Bác Hồ luôn luôn vận dụng một cách năng động và sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin thích hợp với hoàn cảnh cụ thể và đặc điểm của xã hội Việt Nam. Người đã có những cống hiến rất quý báu vào kho tàng kinh nghiệm cách mạng của Đảng cả về lý luận và thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động: Về tư tưởng chiến lược và sách lược cách mạng về vấn đề xây dựng Đảng, về liên minh công nông, về mặt trận dân tộc thống nhất, về lực lượng vũ trang nhân dân, về xây dựng chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế… Đặc biệt, nhờ sự giáo dục và rèn luyện của Bác Hồ về bản lĩnh chính trị, Đảng ta ngày càng nắm chắc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vạch ra cương lĩnh cách mạng đúng đắn và sáng tạo qua các thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo chính trị sáng suốt, đặc biệt là ở những bước ngoặt quyết định và trong những tình huống phức tạp. Đó là nguyên nhân hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta…

Trải qua hai phần ba thế kỷ đấu tranh, Đảng ta đã không ngừng được rèn luyện về mọi mặt, ngày nay đã trở thành đội tiên phong dày dặn kinh nghiệm của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Để đảm bảo không ngừng nâng cao sức chiến đấu của Đảng, lúc sinh thời Bác Hồ thường căn dặn cán bộ đảng viên cần phải luôn luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và phải ra sức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ như “giữ gìn con ngươi trong mắt mình”.

Bác nhắc nhở chúng ta, từ khi ra đời với khẩu hiệu “vô sản hóa”, Đảng đã gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân và cùng với giai cấp công nhân gắn bó với toàn thể nhân dân lao động, trước hết với giai cấp nông dân, xây dựng khối liên minh công nông vững mạnh. Liên hệ với quần chúng là nguồn sức mạnh vô tận của Đảng ta. Bác nói, đối với một đảng cầm quyền thì nguy cơ lớn nhất cần phải tránh không những là sai lầm trong đường lối mà cả tệ quan liêu, mệnh lệnh, thói cửa quyền, ức hiếp quần chúng… làm cho Đảng xa rời nhân dân.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, một trong những điều được Bác quan tâm hàng đầu là sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, ở sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức. Bác nói trong những truyền thống tốt đẹp nhất của Đảng ta thì đây là truyền thống tốt đẹp nhất. Đảng ta sở dĩ chiến thắng tất cả mọi thử thách trong mọi thời kỳ và đưa cách mạng tiến đến thắng lợi vẻ vang ngày nay là vì Đảng ta luôn luôn đoàn kết thống nhất. Tiếp thu những lời giáo huấn quý giá đó của Bác Hồ, trong diễn văn đọc tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1970), Tổng Bí thư Lê Duẩn đã viết: “Đảng ta không bao giờ dung thứ bất kỳ một hiện tượng nào của chủ nghĩa bè phái. Đảng ta coi sự chia rẽ và bè phái trong Đảng là tội ác nhiều nhất đối với cách mạng”.

Năm nay, nhân dân ta hân hoan kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trùng hợp với những ngày kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử trọng đại: 105 năm ngày Bác Hồ rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước; 75 năm ngày Bác vượt biên giới Việt - Trung bí mật về nước để trực tiếp chỉ đạo cách mạng tại vùng rừng núi tỉnh Cao Bằng; 75 năm ngày Bác chủ trì Hội nghị trung ương lần thứ tám để phát động cao trào cách mạng chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; 75 năm ngày Bác thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội (Việt Minh) vạch ra đường lối chiến lược tất thắng - “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Trong những ngày kỷ niệm thiêng liêng này, chúng ta hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử thành kính nghiêng mình tưởng nhớ Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, người đưa dân tộc ta đi vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

TRẦN HỮU PHƯỚC
(Nguyên Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng
các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP