Xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 30-12, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã khởi công xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc có tổng dự toán 43,7 tỷ đồng, được huy động 100% từ nguồn xã hội hóa.

Dự án công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc bao gồm các hạng mục: Đền chính có mặt bằng hình chữ Đinh (T), diện tích xây dựng 370m2, gồm tiền tế và hậu cung. Nhà tả vu, hữu vu có mặt bằng hình chữ Nhất (-), nằm phía trước đền, diện tích xây dựng mỗi nhà là 58m2. Nhà thủ từ có mặt bằng hình chữ Nhất (-), nằm phía sau đền chính, diện tích xây dựng 50m2. Nghi Môn có mặt bằng diện tích 65m2, gồm 4 trụ biểu nằm phía trước trung tâm trục chính của đền.

Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng nhằm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong ở Đồng Lộc nói riêng và sự hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong trong cả nước nói chung.

DƯƠNG QUANG

Các tin, bài viết khác