Xây dựng động lực phục vụ nhân dân để rèn luyện đảng viên

SGGP
Nhìn lại thời kháng chiến cứu nước bao nhiêu cán bộ chiến sĩ xông pha trận tuyến bất kể đạn bom, bao nhiêu cơ sở cách mạng cả cán bộ và nhân dân miền Nam bất chấp tra tấn, ngục tù vẫn vượt mọi gian khổ, hy sinh quyết giành độc lập thống nhất đất nước, tự do cho đồng bào. 
Vậy mà giờ đây ở các cấp đã có không ít đảng viên, cán bộ thoái hóa, biến chất đến mức bị kỷ luật nặng, trong đó có cả cán bộ cấp cao, bị khai trừ đảng, thậm chí một số người bị tù.
Những đảng viên, cán bộ ấy đã bị phai nhạt lý tưởng, suy giảm động lực phấn đấu, dao động tư tưởng chính trị, đi chệch mục tiêu lý tưởng cách mạng và sa vào guồng máy kinh tế thị trường. Họ không còn chất đảng viên và bị chìm đắm trong chủ nghĩa cá nhân thực dụng.
Trong khi đó việc kết nạp đảng viên và việc tuyển chọn cán bộ chưa lọc được những người cơ hội. Tiếp theo, nhiều cấp nhiều ngành đã không giám sát, kiểm tra đầy đủ, đúng đắn công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ cũng như quản lý, sử dụng, điều động bố trí, cất nhắc đề bạt cán bộ.
Vì vậy, đã không sâu sát quá trình diễn biến tư tưởng và hoạt động của đảng viên, cán bộ nhằm phát huy tích cực và ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực.
Xây dựng động lực phục vụ nhân dân để rèn luyện đảng viên ảnh 1 Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực góp ý về các nội dung, đề án triển khai cơ chế, chính sách đặc thù. Ảnh minh họa: K.P
Từ đó, không ít cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng nên dễ bị tác động của mặt trái kinh tế thị trường và từng bước xa lìa lý tưởng, giảm sút ý chí và dễ sa vào cạm bẫy của nhóm lợi ích.
Đó là những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến tình trạng đảng viên, cán bộ ngày nay đang bộc lộ nhiều yếu điểm. Vậy làm sao khắc phục? Khâu đột phá ở đâu?
Bác Hồ có nói “Cán bộ tốt việc gì cũng xong” và “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.
Như vậy, khi cán bộ phai nhạt lý tưởng, dao động chính trị đi tới thoái hóa, biến chất thì việc huấn luyện cán bộ phải chịu trách nhiệm trước tiên, thậm chí quyết định nhất trong công tác cán bộ.
Từ đó, chúng ta tìm ra khâu đột phá của công tác cán bộ hiện nay chính là việc xây dựng động lực hành động và phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên.
Động lực hành động trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần có 3 yếu tố hợp thành, quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là lý tưởng cách mạng; môi trường dân chủ, minh bạch và đời sống vật chất.
Lý tưởng cách mạng có nội dung trực tiếp phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện nay là xây dựng đất nước ta “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh” và có định hướng xa, lâu dài chính là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản.
Yếu tố dân chủ là môi trường làm việc dân chủ, mối quan hệ cấp trên cấp dưới và nội bộ đơn vị, cơ quan. Môi trường làm việc cần dân chủ, văn minh và thân thiện để tạo sự tự tin cho cán bộ, đảng viên sáng kiến, cống hiến.
Còn đời sống vật chất trong thời bình phải được bảo đảm, nghĩa là cán bộ, đảng viên làm tốt chức trách nhiệm vụ thì nhận được thù lao lương bổng đủ sống và nuôi gia đình. Ai cũng sống bằng việc làm của mình, không phải làm thêm ngoài giờ. Cán bộ, công chức mà làm việc này sống bằng việc khác một cách phổ biến thì cơ quan, đơn vị tổ chức đó sẽ bị “nghiêng ngả” sắp xếp dẫn tới hoạt động không hiệu quả, thậm chí làm hỏng việc.
Ba yếu tố trên là nhất thiết không thể thiếu mỗi yếu tố nào nhưng đã là đảng viên, cán bộ thì lý tưởng cách mạng là hồn cốt, là sinh mạng chính trị phải được coi trọng trước tiên.
Do đó, huấn luyện, đào tạo cán bộ, đồng thời cán bộ tự giác rèn luyện, tu dưỡng xây dựng hành động, động lực phục vụ nhân dân.
Đó là khâu đột phá đặc biệt quan trọng mở ra bước ngoặt để cán bộ, đảng viên, công chức thực sự trở thành “người lãnh đạo và là đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, “công chức là công bộc của nhân dân” 

PHẠM CHÁNH TRỰC, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Các tin, bài viết khác

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hành động vì dân

Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 (TPHCM) và cấp ủy các cấp đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận. Từ những cách làm hay, mô hình thiết thực đã giúp cải thiện quy trình phục vụ dân, góp phần hỗ trợ đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Long An bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 21-6, HĐND tỉnh Long An,  khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều chức danh khác... 

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP