Xây dựng thương hiệu điểm đến mới của 3 tỉnh duyên hải miền Trung

(SGGP).- Với sự tư vấn kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế từ Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU - ESRT do Liên minh châu Âu tài trợ), 3 tỉnh duyên hải miền Trung gồm Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng đã thống nhất lựa chọn thương hiệu điểm đến chung với tên gọi “The Essence of Vietnam”.

Ý tưởng về thương hiệu điểm đến cho 3 tỉnh duyên hải miền Trung do nhóm chuyên gia quốc tế của Dự án EU-ESRT đề xuất, phản ánh sự hội tụ đầy đủ của các sản phẩm du lịch đặc sắc nhất của du lịch Việt Nam tại khu vực, bao gồm lịch sử văn hóa, các di sản, thiên nhiên, biển đảo và thành phố. Thương hiệu du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung cũng hoàn toàn phù hợp với thương hiệu du lịch quốc gia “Vietnam - Timeless Charm”.

Dự án EU-ESRT sẽ tiếp tục phối hợp và tư vấn các Tổ công tác về marketing của 3 tỉnh để hoàn thiện logo và slogan của thương hiệu, tư vấn các phương pháp áp dụng thương hiệu điểm đến cho các hoạt động marketing của ba địa phương, cũng như tiếp tục hoàn thiện trang web quảng bá điểm đến khu vực duyên hải miền Trung với thương hiệu mới.

Với việc hỗ trợ từ dự án, Tổng cục Du lịch và Điểm đến duyên hải miền Trung phát triển định vị thương hiệu cho các điểm đến khu vực. Đồng thời, Dự án EU-ESRT giúp tăng cường năng lực marketing của Tổng cục Du lịch và các thành viên tổ công tác marketing, đặc biệt trong việc xây dựng và triển khai thương hiệu.

Dự án EU-ESRT là chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ với mục đích đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án trị giá 11 triệu Eur, được triển khai trong giai đoạn từ 2011 - 2015 và gia hạn đến tháng 11-2016. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm cơ quan chủ quản, Tổng cục Du lịch là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện dự án. Các trọng tâm chính của dự án là: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; thiết lập cơ cấu tổ chức và xây dựng mạng lưới hợp tác hiệu quả giữa khu vực nhà nước và tư nhân; xây dựng lực lượng lao động du lịch có trình độ; tăng cường tính cạnh tranh của du lịch; nâng cao nhận thức về Du lịch có Trách nhiệm.

MINH TÂM

Các tin, bài viết khác