Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi giới tính

(SGGP).- Nhằm triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành bộ luật này. Theo đó, quý 1 và quý 2-2016, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức biên soạn tài liệu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về Bộ luật Dân sự.

Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Bộ GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở đào tạo luật rà soát, biên soạn lại hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy khác có nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật Dân sự. Quý 2-2016, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật Dân sự cho đại diện các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và cấp tỉnh. Các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể…

Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Dân sự, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành liên quan đến quy định của Bộ luật Dân sự để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Dân sự và gửi kết quả về Bộ Tư pháp để tổng hợp chung. Kết quả rà soát gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31-7 để Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3-2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký tài sản, giao dịch bảo đảm... và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác (dựa trên kết quả rà soát). Bộ KH-ĐT nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng hợp tác. Bộ Y tế nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi giới tính...

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án