Xem xét trách nhiệm khi tiến cử “nhầm”

Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức giới thiệu, tiến cử cán bộ cần quy định cụ thể, nhằm đảm bảo không dám giới thiệu những kẻ cơ hội chính trị, như những “con lươn, con chạch” vào bộ máy. 
Ban Thường vụ Quận ủy quận 2 (TPHCM) đánh giá, sinh hoạt Chi bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 đảm bảo đảng viên “nói hết suy nghĩ” là điều rất quan trọng cho việc giới thiệu, tiến cử cán bộ
Ban Thường vụ Quận ủy quận 2 (TPHCM) đánh giá, sinh hoạt Chi bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 đảm bảo đảng viên “nói hết suy nghĩ” là điều rất quan trọng cho việc giới thiệu, tiến cử cán bộ

Lợi ích nhóm, cánh hẩu “triệt” người tài

Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị đang tập trung tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Yêu cầu khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chống tiêu cực trong quy hoạch cán bộ dù đã được đặt ra từ lâu nhưng hiện nay vẫn là một vấn đề rất thời sự.

Trước đó, khi chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII của Đảng (tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XI), Đảng ta nhấn mạnh không để “lọt” vào Trung ương những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham nhũng, lợi ích nhóm, vun vén cho gia đình… Công tác nhân sự sau đó dù được thực hiện khá chặt chẽ, bài bản nhưng vẫn “lọt” cán bộ có vi phạm vào bộ máy, kể cả ở Trung ương và địa phương.

Cụ thể, tình trạng bổ nhiệm “thần tốc”, cả nhà làm quan hoặc “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” quy hoạch, “chạy” luân chuyển xảy ra ở nhiều cơ quan, tỉnh - thành, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều sai phạm đã được phát hiện và xử lý như Trịnh Xuân Thanh “chạy” quy hoạch, “chạy” luân chuyển; cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai không nằm trong quy hoạch, hoặc cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh “bổ sung” Tỉnh ủy viên cho con trai Lê Phước Hoài Bão không đúng quy trình… Chính vì việc quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ theo lợi ích nhóm, cánh hẩu như thế khiến nhiều người có tài, có đủ điều kiện đã bị “giam trong quy hoạch” cho đến quá tuổi, đồng thời gây ra nhiều hệ lụy và bức xúc cho xã hội. Đây là những bài học rất đắt giá.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào đầu năm 2021 thì công tác quy hoạch cán bộ cần được xem là nội dung hàng đầu trong công tác cán bộ hiện nay của Đảng. Những bài học kinh nghiệm trong công tác cán bộ thời gian qua, cả mặt tích cực, thành công lẫn tiêu cực, hạn chế, cùng với quyết tâm chính trị của toàn Đảng ta và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân là những tiền đề rất quan trọng để từ nay đến khi tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta sẽ làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ. Qua đó, Đảng ta sẽ lựa chọn được những người tiên phong, gương mẫu, uy tín nhất, đứng mũi chịu sào để bổ sung và hình thành đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng ta, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đúng với tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 7 khóa XII) về công tác cán bộ.

Chú trọng cơ sở - nơi tiến cử đầu tiên cán bộ cho toàn bộ hệ thống

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy như Nghị quyết 18 (Hội nghị Trung ương 6 khóa XII), Nghị quyết 26 (Hội nghị Trung ương 7 khóa XII)… Các nghị quyết này là cẩm nang rất quan trọng, tạo thuận lợi cho các cấp ủy thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch cán bộ hiện nay.

Xin nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là một khâu quan trọng nhưng bắt đầu từ cơ sở. Điều này đòi hỏi việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là vai trò của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, người đứng đầu ở cơ sở là nơi gác cửa, thẩm định, sàng lọc đầu tiên và cũng là nơi tiến cử đầu tiên cán bộ cho toàn bộ hệ thống. Ở khâu đầu tiên này thực hiện đúng sẽ tạo tiền đề đúng ở các khâu và các cấp tiếp theo. Ngược lại, nếu sai từ cơ sở sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cán bộ trong toàn hệ thống. 

Cũng cần nói thêm, trong các tệ nạn “chạy” chức, “chạy” quyền thì có tình trạng “chạy” quy hoạch nên phải thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác quy hoạch cán bộ. Để không chọn nhầm người thì đòi hỏi các quy trình phải được thực hiện một cách chặt chẽ, bài bản. Ngoài ra, các cấp ủy, người đứng đầu tại cơ sở cũng cần phát huy vai trò gương mẫu, dân chủ, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, để cán bộ, đảng viên và người dân thật sự tham gia vào công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ. Cùng đó, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và cơ quan tham mưu cho cấp ủy cần cương quyết xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức đảng, cá nhân người đứng đầu và cán bộ đảng viên liên quan đến tiêu cực trong công tác cán bộ, trong đó có “chạy” quy hoạch. Đặc biệt, trong quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ, cần ràng buộc nghĩa vụ, trách nhiệm của người giới thiệu, tiến cử cán bộ. Cụ thể cần quy định cá nhân, tổ chức nào vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm tiến cử “nhầm” người thì phải chịu trách nhiệm với hình phạt nghiêm khắc.

Tin cùng chuyên mục