Xoá các chương trình quảng cáo không thực sự cần thiết tren trang web

Hỏi: Hiện nay, các trang web thường xuất hiện rất nhiều quảng cáo. Muốn xoá các chương trình quảng cáo không thực sự cần thiết thì tôi phải làm thế nào?

Bạn không muốn hiện các trang web quảng cáo có thể dùng cách như sau:

Vào Start -> Setting -> Control Panel -> Internet Options. Tại tab Security, nhấp chuột vào biểu tượng Restricted Sites. Tiếp tục, bạn chọn nút Sites, sẽ xuất hiện cửa sổ Restricted Sites. Gõ địa chỉ trang web không muốn hiển thị vào ô Add this website to the zone và ấn nút Add -> OK và thử lại.


Hỏi: Tôi có thể dùng Winfax để gửi Fax từ máy PC (có modem) được không?

Hoàn toàn có thể dùng Winfax để gửi Fax từ máy PC. Nếu bạn cần thông tin chi tiết thêm có thể liên hệ với số điện thoại 18001260 (miễn phí điện thoại và tư vấn).

Công ty Điện toán - Truyền số liệu

Các tin, bài viết khác