Bộ sách kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo Dục

Xứng tầm văn hóa Việt Nam

Thành lập từ năm 1957, đến nay NXB Giáo Dục đã qua tuổi 50. Với sự cộng tác của nhiều thế hệ tác giả, các nhà sư phạm, nhà khoa học, NXB đã xuất bản - phát hành hàng ngàn sản phẩm: sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, bản đồ, tranh ảnh, băng hình, băng tiếng, CD-Rom, sách điện tử… phục vụ dạy, học. NXB Giáo Dục đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch Nước trao tặng.

Khẳng định thương hiệu giáo dục

50 năm qua là một chặng đường xây dựng và phát triển có ý nghĩa đặc biệt đối với NXB Giáo Dục, thương hiệu của NXB đã có chỗ đứng trong nhiều thế hệ bạn đọc trong và ngoài nước, trở thành người bạn thân thiết của học sinh, giáo viên và gia đình Việt Nam.

Từ hai năm nay, NXB Giáo Dục đã tổ chức biên soạn - xuất bản Bộ sách kỷ niệm 50 năm NXB Giáo Dục. Đây cũng là sản phẩm nắm trong chiến lược đa dạng hóa, phong phú hóa sản phẩm.

Với chủ trương xây dựng bộ Sách tham khảo đặc biệt, chất lượng cao, Hội đồng tuyển chọn đã chọn lựa các đầu sách tham khảo chất lượng cao được đầu tư và xuất bản từ năm 2005 trở lại đây, nội dung có tính cập nhật cao. Đây cũng là những cuốn sách, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, giáo dục sâu sắc, được trình bày,ø in ấn đẹp đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy của học sinh - sinh viên, giáo viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý và đông đảo bạn đọc…. góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến với bạn đọc nước ngoài... 

 
 

Một đặc sản văn hóa Việt Nam

Trong số hàng ngàn tên sách, Hội đồng tuyển chọn lựa ra 50 tác phẩm đại diện cho từng mảng sách đề cập đến nhiều lĩnh vực : khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn và các lĩnh vực của đời sống. Về thể loại, bên cạnh hình thức sách truyền thống, trong đó nổi bật là mảng từ điển: Từ điển chuyên ngành, từ điển về tác phẩm văn học, từ điển bách khoa, từ điển tranh và các loại từ điển như: Từ điển chữ Nôm, Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam, Từ điển giáo khoa Việt Nga… còn có loại hình sách hình nổi mới và khá độc đáo (truyện cổ tích), sách ảnh (Bác Hồ với giáo dục, Đại gia đình các dân tộc Việt Nam), CD (Truyện Kiều, Tư tưởng Hồ Chí Minh…).

Bên cạnh đó, còn có mảng sách về các công trình khảo cứu văn hóa Việt Nam và thế giới, nghiên cứu về mối quan hệ văn hóa với một số lĩnh vực liên quan, nghiên cứu các hiện tượng văn học… của các tác giả là những nhà văn hóa, nghiên cứu văn học, sử học như: Những nẻo đường văn hóa, Văn hóa Việt Nam đa tộc người, Tinh hoa văn hóa phương Đông, Tiến trình văn hóa Việt Nam (từ khởi thủy đến thế kỷ XIX), Đào Duy Anh - nghiên cứu văn hóa và ngữ văn, Văn chương, thẩm mỹ và văn hóa, Văn chương trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa… Mỗi cuốn sách với cách tiếp cận khác nhau góp phần vào việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một mảng sách khác đáng được trân trọng là sách tuyển chọn những công trình khoa học tiêu biểu của một số nhà khoa học của đất nước như Tạ Quang Bửu với những công trình khoa học trình độ cao, có tính mở đường, tính định hướng cho sự phát triển khoa học của nước nhà. Nguyễn Văn Huyên toàn tập với các công trình chọn lọc tiêu biểu, đã được công bố trên các tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới.

Ngoài ra, còn có một số bộ chính sử của các bậc tiền nhân như: Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Đại Nam thực lục… Chiếm tỉ lệ cao là mảng sách nghiên cứu về các vấn đề ngữ văn Việt Nam và thế giới, giới thiệu tác phẩm văn học có giá trị… như: Văn học Việt Nam thế kỷ X - XIX - Những vấn đề lý luận và lịch sử, Văn học Việt Nam thế kỷ XX, Mười thế kỷ bàn luận về văn chương, Thơ Việt Nam thế kỷ XX, Truyện Kiều, Hồ Chí Minh - Thơ tứ tuyệt, Tuyển tập văn học dân tộc miền núi, Bi kịch Hy Lạp… Việt Nam - Đất nước con người, Một thiên đường Spa…

Một số tên sách trong bộ sách này đã vinh dự nhận giải thưởng cao của Hội Xuất bản Việt Nam như: Tự điển chữ Nôm, Bác Hồ với giáo dục, Văn bia đề danh tiến sĩ và Gia đình các dân tộc Việt Nam… Đặc biệt trong bộ sách kỷ niệm 50 năm NXB Giáo dục còn có bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 11- sản phẩm đặc thù của NXB với hàng trăm tên sách. Đây là bộ sách được triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Dịp này, NXB Giáo Dục ra mắt hai cuốn Tác giả sách NXB Giáo Dục 1957-2007 giới thiệu hàng ngàn tác giả, cùng hàng ngàn tên sách và sản phẩm giáo dục của NXBvà cuốn NXB Giáo dục 2002- 2007 thống kê 4.697 tác phẩm, sản phẩm đã xuất bản tại NXB Giáo Dục trong 5 năm. 

HÀ THU

Các tin, bài viết khác