Lan tỏa nhiều mô hình dân vận khéo ở cơ sở

SGGP
Ngày 22-10, Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Phú, TPHCM, tổ chức tuyên dương 20 tập thể, 16 cá nhân điển hình “Dân vận khéo - năm 2018”.

Tại quận Tân Phú, các mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, có sức lan tỏa lớn đã huy động được nguồn lực trong nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Qua đó, có nhiều hình thức vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp; khơi dậy tính tình nguyện vì cộng đồng, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư, “khéo” trong vận động nhân dân tham gia có hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giải quyết công việc đúng thời gian, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự...

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nguồn gốc, pháp lý khu đất vườn rau tại Tân Bình

Nguồn gốc, pháp lý khu đất vườn rau tại Tân Bình

Lãnh đạo UBND quận Tân Bình (TPHCM) khẳng định, khu đất công trình công cộng tại vườn rau ở phường 6 thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý và điều phối sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nhà nước. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn