Lắng nghe, tiếp thu ý kiến trái chiều

SGGP
Trong cuộc trao đổi với báo chí chiều 20-4 về đề xuất thuế tài sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định mục tiêu đầu tiên của Luật Thuế tài sản nhằm tăng quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

* Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều về dự thảo Luật Thuế tài sản, tại sao Bộ Tài chính lại đưa ra lấy ý kiến dự thảo luật vào thời điểm này?
Bộ trưởng ĐINH TIẾN DŨNG: Bộ Tài chính sẽ lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến trái chiều của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân cả nước trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật. Đây là một bước để bộ tiếp thu, hoàn chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua sẽ báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng văn bản pháp luật trong nhiệm kỳ này.
Bộ Tài chính đề xuất xây dựng luật này trên cơ sở chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của Quốc hội, và chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, theo Nghị quyết 19 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chiến lược cải cách thuế 2011 - 2020 và Đề án huy động nguồn lực từ đất đai. Gần đây nhất, Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về tái cơ cấu ngân sách Nhà nước, quản lý an toàn nợ công, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Nghị quyết 25 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm (2016 - 2020), trong đó nêu rất rõ yêu cầu nghiên cứu chính sách thuế với tài sản, đối tượng chịu thuế tài sản bao gồm cả đất đai và tài sản gắn liền với đất. 
Mục tiêu xây dựng Luật Thuế tài sản trước tiên là tăng cường quản lý tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, đặc biệt từ đất đai và nhà. Đồng thời hạn chế sử dụng lãng phí tài nguyên đất đai, công sản, bảo đảm tính minh bạch. Đây cũng là một trong những giải pháp phòng ngừa, chống tham nhũng. Mặt khác, nếu Luật Thuế tài sản được thông qua sẽ mở rộng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo tái cơ cấu ngân sách Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo. Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế để lắng nghe, tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật.
* Ngoài việc mở rộng nguồn thu, vì sao Bộ Tài chính không tính tới các giải pháp cắt giảm chi nhằm giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước?
- Đồng ý là chúng ta sẽ cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở cơ cấu lại các chính sách về nguồn thu, bao quát hết nguồn thu trong điều kiện hội nhập và mở cửa, cắt giảm thuế quan, đặc biệt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình rất sâu, giá dầu thô giảm sâu trong thời gian qua đã làm cho ngân sách vô cùng khó khăn. Đây là giải pháp căn bản nhất để đảm bảo cơ cấu thu ngân sách trong thời gian tới. Cùng với đó, cũng phải tiến hành một loạt các biện pháp tiết kiệm chi ngân sách, làm sao để chi thường xuyên giảm đi để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển, cho trả nợ thời gian tới. Thời gian qua, các bộ, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chi đi nước ngoài, lễ hội… Gần đây, một số nơi đã tiến hành thí điểm khoán xe công. Từ nay đến năm 2020, phải tập trung triển khai có hiệu quả hai chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đó là tinh giảm bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, tinh giảm bộ máy, tinh giảm biên chế; đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị công lập. 
Để hiện thực hóa hai chủ trương này thì các ngành, các cấp phải vào cuộc thực sự để tổ chức sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm bộ máy, đẩy mạnh phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, để dành nguồn cho đầu tư phát triển, cho an sinh xã hội.
* Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tiết kiệm chi và tinh giảm bộ máy thế nào, thưa Bộ trưởng?
Hai năm qua, Bộ Tài chính đã thực hiện thí điểm về khoán xe công, bước đầu kết quả rất tốt. Sau thí điểm, Bộ đã có văn bản trình Chính phủ về cắt giảm xe công, khoán xe công, qua đó cơ quan bộ đã giảm được 27 đầu xe. Cùng với đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ nghị định về xe công, tới đây Chính phủ sẽ ký, ban hành. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sắp xếp lại chức năng các đơn vị thuộc bộ. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành bước tiếp theo thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương trong quá trình triển khai Luật Quản lý nợ công, Bộ Tài chính đã tập trung về một đầu mối trong huy động, giải ngân vốn vay ODA về bộ, sắp xếp lại chức năng các đơn vị trực thuộc với tinh thần không tăng biên chế, không tăng tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã rà soát, duyệt phương án cắt giảm các cơ quan thuộc kho bạc Nhà nước, thời gian tới, sẽ giải thể 43 phòng giao dịch của kho bạc các tỉnh, giảm 43 đầu mối. 
Đối với hệ thống thuế, Bộ Tài chính cũng duyệt đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trong 3 năm (2018 - 2020). Trong năm 2018 tập trung sắp xếp lại 327 chi cục thuế ở các quận, huyện, thị xã thành 154 chi cục khu vực huyện, giảm 173 chi cục. Năm 2019, sẽ sắp xếp 53 chi cục thuế quận, huyện thành 25 chi cục. Đến 2020, tiếp tục sắp xếp 168 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành 78 chi cục. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát để tinh giảm thêm đầu mối của hệ thống thuế theo hướng hình thành chi cục thuế khu vực huyện.
Cảm ơn Bộ trưởng!

ĐĂNG TUÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Phát triển Đà Nẵng thành đô thị hàng đầu Đông Nam Á

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 43 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với nghị quyết này, TP Đà Nẵng sẽ có nhiều cơ chế đặc thù để phát triển, trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... tạo động lực cho phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

Quy hoạch

Nhà ở cho người nhập cư

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các quận/huyện cần dựa theo đặc thù phát triển của địa phương mình để có chính sách nhà ở phù hợp cho người nhập cư. 

Tin buồn