Lục bát hai câu

SGGP
LẠC
Ngút ngàn đất chiến trường xưa
Lạc dấu hài cốt nắng mưa khóc thầm
ĐỢI CON
Đợi con mẹ khấn bằng thơ
Lặng thầm lục bát khóc thờ hy sinh


NGUYỆN CẦU 
Nguyện cầu xóa hết chiến tranh
Để không còn mộ VÔ DANH nối hàng
Lục bát hai câu ảnh 1 Minh họa: K.T

Các tin, bài viết khác