Và tôi mắc nợ

Gió mưa mắc nợ
Những người gánh mùa
Dưới mưa lầm lũi
Gánh rau đi về

Và tôi  mắc nợ

Bất chợt bão dông
Mất mùa xô ngã
Bất chợt mưa đá
Bầm dập rau hoa
Bất chợt xót xa
Đầm đìa sương muối
Bất chợt ối thiu
Trở mùa mất giá

Giấc mơ mắc nợ
Con đường rau hoa
Những bước chân qua
Nẩy mầm hạnh phúc

Và tôi mắc nợ
Một bản trường ca
Trong đất có muối
Mồ hôi nhân dân
Tháng năm chuyên cần
Hoàng hôn sấp ngửa
Vẫn vác mặt trời 
Trên vai giữ lửa

NGUYỄN TẤN ON

Các tin, bài viết khác