Xử phạt nghiêm hành vi xả rác xuống kênh, rạch

SGGPO
Sở TN-MT TPHCM chỉ đạo đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi xả thải bừa bãi xuống các kênh, rạch theo quy định.

Ngày 4-9, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, đối với việc vớt lục bình, rong cỏ, rác thải trôi nổi trên và ven kênh Đôi, Tẻ, Tàu Hủ, Bến Nghé trên địa bàn quận 1, 4, 5, 6, 7 và 8 bằng xà lan, tàu, ghe, cẩu bờ, UBND TP chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 tiếp tục triển khai công tác vớt lục bình, rong cỏ, rác thải trên và ven kênh Đôi, Tàu Hủ, Tẻ, Bến Nghé bằng xà lan, tàu, ghe, cẩu bờ theo đề án vớt rác đến hết năm 2018.

Sở TN&MT chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng môi trường trong quá trình triển khai thực hiện của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8. Khu Quản lý đường thủy nội địa xây dựng phương án vớt lục bình, rong cỏ, rác thải trên và ven kênh Đôi, Tàu Hủ, Tẻ, Bến Nghé và trình phê duyệt làm cơ sở bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2019; nghiên cứu cải tiến, bổ sung phương tiện nhằm thực hiện công tác này đạt hiệu quả hơn.

UBND các quận 1, 4, 5, 6, 7 và 8 tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sinh sống trên, ven kênh, rạch thực hiện việc chuyển giao chất thải rắn cho các đơn vị thu gom và đóng phí vệ sinh đầy đủ theo quy định. Rà soát, thiết lập hệ thống thu gom chất thải rắn đến từng hộ gia đình sinh sống trên và ven kênh, rạch phù hợp, đảm bảo chất thải rắn được thu gom triệt để, không để người dân xả thải xuống kênh, rạch. Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hành vi xả thải bừa bãi xuống các kênh, rạch theo quy định.

Sở GTVT, Sở Tài chính, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, UBND các quận 1, 4, 5, 6, 7 và 8 tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.

QUỐC HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quy hoạch

Bút Sài Gòn

Sự kiện vấn đề