100% hạ tầng Internet quan trọng quốc gia hoạt động trên IPv6

Bộ TT-TT vừa phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi IPv6 Việt Nam, IPv6 For Gov năm 2024”.

Theo đó, Bộ TT-TT đặt mục tiêu đến hết tháng 12-2024, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 65%-80%, đưa Việt Nam vào nhóm 8 nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ sử dụng IPv6. Về chuyển đổi IPv6 trên mạng và dịch vụ của cơ quan nhà nước, mục tiêu của năm 2024 là 90%-100% bộ, ngành, địa phương chuyển đổi IPv6 cho các cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công.

IPv6 là phiên bản địa chỉ Internet thế hệ mới, có không gian địa chỉ gần như vô hạn. Việc chuyển đổi sang sử dụng IPv6 là một yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo tài nguyên địa chỉ cho phát triển Internet, Internet công nghiệp, với các dịch vụ mới như Internet vạn vật, điện toán đám mây, mạng 5G, 6G.

Theo số liệu của Bộ TT-TT, tính đến hết tháng 12-2023, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 59%, xếp thứ 2 ASEAN và thứ 9 thế giới, 100% hạ tầng Internet quan trọng quốc gia hoạt động với IPv6. Các nhà mạng cũng đã tích cực chuyển đổi IPv6, với 76,48 triệu thuê bao Internet băng rộng sử dụng IPv6 tính đến cuối năm ngoái, bao gồm cả thuê bao băng rộng cố định và di động.

Tin cùng chuyên mục