14 tổ chức đảng và 85 đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục Hậu cần bị kỷ luật

SGGPO
Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách 11; cảnh cáo 3 trường hợp; thi hành kỷ luật đối với 85 đảng viên (trong đó có 38 đồng chí là cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 61; cảnh cáo 15; cách chức 8; khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 31-10 cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội đã kiểm tra 302 tổ chức đảng và 4.801 đảng viên; giám sát chuyên đề 233 tổ chức đảng và 3.521 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát đối với đảng viên tập trung vào việc chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; xây dựng và vận hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác quan trọng của cấp ủy các cấp,...

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định và chế độ công tác trong hoạt động lãnh đạo, biện pháp tổ chức thực hiện của người chỉ huy, góp phần ổn định tình hình cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội đã chủ động nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thông qua nhiều kênh thông tin, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; qua kiểm tra kết luận 3 tổ chức đảng và 13 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã kiểm tra 95 tổ chức đảng trong việc thực hiện 3 nội dung: Thu, chi, quản lý và sử dụng đảng phí; Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 67 tổ chức đảng và 202 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội đã tiếp nhận và xử lý 3 đơn thư tố cáo đối với 4 đảng viên, kết luận: 4 đảng viên bị tố cáo có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 14 tổ chức đảng bằng các hình thức: khiển trách 11; cảnh cáo 3 trường hợp; thi hành kỷ luật đối với 85 đảng viên (trong đó có 38 đồng chí là cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 61; cảnh cáo 15; cách chức 8; khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp.

TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Từ 1-3, số nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới

Từ 1-3, số nợ tiền sử dụng đất sẽ tính theo giá mới

Theo hướng dẫn tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất thì kể từ 1-3-2021, tiền sử dụng đất còn nợ sẽ bị tính theo khung giá mới.

Bút Sài Gòn

Chìa tay đúng lúc

- Nhiều siêu thị đã tham gia giải cứu nông sản của Hải Dương. Cả người kinh doanh, nông dân lẫn người tiêu dùng đều cho rằng làm vậy mới là giải cứu đúng nghĩa. Bởi rau củ bị ùn ứ, kẹt đầu ra là vì phản ứng bắt buộc do yêu cầu phòng dịch. Khai thông chỗ tắc một cách hợp lý, thị trường sẽ giải quyết ổn thỏa.

Giao thông - Đô thị

Nên phát triển đô thị theo 2 hướng chính: Đông và Tây Bắc

LTS: Như Báo SGGP đã thông tin, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, TPHCM đã triển khai lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; nhằm điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 (được phê duyệt năm 2010). Với sự tham mưu của Sở QH-KT TPHCM và đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng Thành phố, báo cáo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Ban cán sự Đảng UBND TP trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM và được đồng ý với những nội dung cơ bản. Báo SGGP phối hợp với Sở QH-KT đã giới thiệu những nội dung cơ bản của nhiệm vụ tới bạn đọc trong số báo ra ngày 5-2-2021. Báo đã nhận được phản hồi góp ý của Hiệp hội Bất động sản TPHCM và ý kiến của một số chuyên gia. Xin trân trọng giới thiệu thêm với bạn đọc.

Quy hoạch

Kiến nghị được cấp phép xây dựng chính thức tại khu quy hoạch đất hỗn hợp

Nhằm giải quyết vướng mắc trong cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với các khu vực trong đồ án phân khu có chức năng sử dụng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới (đã tồn tại từ ngày 1-1-2015 - thời điểm Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực), Sở Xây dựng TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM 2 phương án nhằm gỡ vướng cho người sử dụng đất tại TPHCM.

Tin buồn

TIN BUỒN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: