19 sản phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi Nhân tài Đất Việt

(SGGP). – Ban tổ chức cuộc thi Nhân tài Đất Việt ở lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông đã công bố danh sách 19 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo trong số 186 sản phẩm đăng ký tham gia cuộc thi. Trong số này, có 9 sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế, 10 sản phẩm có tiềm năng ứng dụng cao.

 TR.L.

Các tin, bài viết khác