20 triệu cổ phần PXT chào sàn ngày 1-6

CTCP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí (PVC-PT) cho biết ngày 1-6 là ngày giao dịch đầu tiên 20 triệu cổ phần PXT của công ty. Đây là công ty thành viên của Tổng CTCP Xây lắp dầu khí (PVX) với tỷ lệ nắm giữ 51% trong vốn điều lệ hiện tại 200 tỷ đồng.

Công ty là đơn vị duy nhất của ngành dầu khí hoạt động trong mảng xây lắp đường ống, bể chứa nên đang giữ nhiều dự án lớn. Đặc biệt dự án tuyến ống kết nối Đông Tây Lô B - Ô Môn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (VietnamPetro) có giá trị lên đến 1 tỷ USD, bao gồm 50% đường ống dưới biển, 50% trên bờ thì PVC-PT thi công một nửa đường trên bờ với khoảng 77 km, trị giá 250 triệu USD. Các khách hàng chính của công ty bao gồm Vietsopetro, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Khí, Công ty BP (Anh)…

Những dự án nổi bật đã thực hiện của công ty gồm Kho xăng dầu Vũng Tàu (thi công năm 1988); Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (giá trị hợp đồng 120 tỷ đồng); Tổng kho Xăng dầu Cù Lao Tào (489 tỷ đồng) thi công 2 tuyến ống song song từ kho ra biển dài 4.3 km; Hệ thống cấp khí 2 triệu m3/ngày đêm (1994, 2.9 triệu USD); tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn; Dự án vận chuyển và cung cấp condensate Nam Côn Sơn (6.2 tỷ đồng); Kho cảng Thị Vải (60 triệu USD); các hệ thống đường ống và bồn bể của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Hệ thống cấp khí thấp áp cho các khu công nghiệp Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Gò Dầu giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (116 tỷ đồng); Kho LPG Gò Dầu (164 tỷ đồng); Kho và trạm xuất, trạm chiết nạp LPG Dung Quất (124 tỷ đồng).

Được biết, doanh thu năm 2009 của PVC-PT đạt 528,6 tỷ đồng, tăng 64.4% so với năm 2008, trong đó kinh doanh xây lắp chiếm 99%; lợi nhuận sau thuế của công ty vào khoảng 10,2 tỷ đồng, tăng 68.5%. Năm 2010, PVC-PT đặt kế hoạch tổng doanh thu thuần 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng trưởng 194,12% so với thực hiện năm 2009 và tăng dần tỷ lệ chia cổ tức hàng năm đến năm 2015 đạt 20%.

Trong năm 2010, công ty dự kiến thu được 40 tỷ đồng từ Dự án mở rộng Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, 60 tỷ đồng từ công trình Kho LPG và trạm chiết nạp tại Dung Quất, 30 tỷ đồng từ sửa chữa các giàn khoan dầu khí, 40 tỷ đồng từ tiền đóng mới của giàn khoan 60 mét nước; 10 tỷ đồng từ lắp đặt các dầm của block B14, B15 của Vietsopetro. Hiện sau quý I-2010, doanh thu của công ty đã đạt 158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,1 tỷ đồng. 

Tường Châu

Các tin, bài viết khác