2.000 tỷ đồng đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ hạt nhân

(SGGP).- Ngày 8-6, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo đề án đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ hạt nhân. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Đề án là 2.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ hạt nhân phục vụ nhà máy điện hạt nhân và quản lý, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân.

Đề án tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo các chuyên ngành: điện hạt nhân, an toàn bức xạ, kỹ thuật hạt nhân, vật lý hạt nhân.

L.Nguyên