3 loại giấy tờ quan trọng cần làm trước 31-12-2021

3 loại giấy tờ quan trọng cần làm trước 31-12-2021 đó là: thẻ ATM gắn chip, thẻ Căn cước công dân gắn chip, đăng ký xe cho xe đã qua nhiều đời chủ, thiếu giấy tờ.

Tin cùng chuyên mục