9 việc làm cấp bách để chấn chỉnh hoạt động bóng đá

Trước những hiện tượng tiêu cực trong bóng đá, chiều qua 18-1, UBTDTT đã ra chỉ thị số 18/2006/CT-UBTDTT về một số công tác cấp bách để chấn chỉnh hoạt động bóng đá. SGGP Thể Thao xin tóm lược 9 điều cần làm ngay.

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn (bên phải) và Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng. Ảnh: Hoàng Hùng

1. Tổ chức sơ kết và xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26-7-2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động TDTT, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ HLV, VĐV, trọng tài và chống tiêu cực trong bóng đá.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá.

3. Vụ Thể thao thành tích cao 2 chịu trách nhiệm:

a. Phối hợp với LĐBĐVN xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của HLV, VĐV, trọng tài; hướng dẫn Sở TDTT, LĐBĐ các địa phương, các CLB tổ chức thực hiện các quy định.

b. Chủ trì phối hợp với LĐBĐVN, các vụ, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng các chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV, trọng tài và đổi mới cơ chế quản lý hoạt động bóng đá trong cơ chế thị trường định hướng XHCN trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. LĐBĐVN chịu trách nhiệm:

a. Kiện toàn tổ chức, nhân sự của Liên đoàn; phối hợp với Sở TDTT các địa phương, hỗ trợ, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và nhân sự Liên đoàn, CLB bóng đá địa phương.

b. Khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành Quy chế hoạt động LĐBĐVN khóa V, Quy định kỷ luật LĐBĐVN, Quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2006-2015. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

c. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

d. Củng cố các đội tuyển quốc gia; lựa chọn bổ nhiệm cán bộ, HLV có tài, có đức, có thái độ tích cực chống tiêu cực vào các ban huấn luyện. Chuẩn bị tốt về mọi mặt cho đội tuyển quốc gia để tham dự các giải thi đấu quốc tế năm 2006 và những năm sau. Tổ chức thật tốt các giải thi đấu quốc gia, quốc tế.

5. Sở TDTT các địa phương, các trường, Trung tâm TDTT, CLB bóng đá tăng cường đào tạo năng khiếu bóng đá trong các trường phổ thông; xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện cho các VĐV, trong đó chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, học tập văn hóa cho các VĐV trẻ, năng khiếu; không để tình trạng VĐV trong lứa tuổi đi học không được học tập văn hóa đầy đủ theo quy định.

6. Thanh tra UBTDTT chủ trì phối hợp Vụ Thể thao thành tích cao 2 hướng dẫn thanh tra các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định và hoạt động bóng đá của các Liên đoàn, Trung tâm đào tạo VĐV, các CLB bóng đá theo thẩm quyền nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong bóng đá.

7. Vụ Pháp chế tăng cường phổ biến giáo dục về TDTT trong toàn ngành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tuyên truyền nêu gương những cán bộ, HLV, VĐV, trọng tài có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của bóng đá đồng thời tăng cường phê phán các biểu hiện bạo lực, tiêu cực trong hoạt động bóng đá.
8. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và LĐBĐVN xây dựng đề án xã hội hóa hoạt động bóng đá, cá cược bóng đá hợp pháp, xổ số thể thao trình các cấp có thẩm quyền  xem xét, phê duyệt.

9. Các công việc trên phải tiến hành triển khai trong quý I-2006. Giao Vụ Thể thao thành tích cao 2 chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT.

Phương Hoa (tóm lược)

Các tin, bài viết khác