99 ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

(SGGP).- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình và kết quả hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về ứng cử ĐBQH, sau hội nghị hiệp thương lần 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thỏa thuận lập danh sách giới thiệu 197 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV. Trong cơ cấu kết hợp của 197 người ứng cử ĐBQH khóa XIV khối các cơ quan, tổ chức ở trung ương đáng chú ý có: người ứng cử là phụ nữ: 29 người, dân tộc thiểu số: 17 người, ngoài Đảng: 7 người, ĐBQH khóa XIII tái ứng cử: 101 người…

Ở địa phương, các địa phương đã lập danh sách được 682 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV, trong đó có 671 người được giới thiệu ứng cử và 11 người tự ứng cử (giảm 267 người so với danh sách sơ bộ được lập tại các hội nghị hiệp thương lần 2); đạt tỷ lệ số dư là 2,25 lần so với tổng số ĐBQH được bầu ở địa phương (là 303 đại biểu). Tỷ lệ này ở khóa XII là 2,13 lần; khóa XIII là 2,05 lần. Trong số 682 người ở địa phương, phụ nữ có 315 người, 92 người là người ngoài Đảng. Có 19 tỉnh, thành phố không có người ứng cử là người ngoài Đảng: Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang. Về người tự ứng cử, có 11 người, giảm 143 người so với danh sách sơ bộ được lập tại hội nghị hiệp thương lần 2. Ở 8 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Đồng Nai, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, mỗi địa phương 1 người; Hà Nội và TPHCM, Sóc Trăng, mỗi tỉnh, thành phố 2 người.

Tổng hợp chung toàn quốc, tổng số người ứng cử ĐBQH là 879 người (gồm 197 người ở trung ương và 682 người ở địa phương), đạt tỷ lệ số dư là 1,76 lần (khóa XII là 880 người, đạt tỷ lệ số dư là 1,76 lần, khóa XIII là 832 người, đạt tỷ lệ số dư là 1,66 lần). Có 344 người ứng cử là phụ nữ, tỷ lệ 39,14% (khóa XIII có 262 người ứng cử là phụ nữ, tỷ lệ 31,49%). Có 206 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ 23,44% (khóa XIII có 134 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ 16,11%). Có 99 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỷ lệ 11,26% (khóa XIII có 118 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỷ lệ 14,18%). Có 168 người ứng cử là ĐBQH khóa XIII tái ứng cử, tỷ lệ 19,11% (khóa XIII có 183 người ứng cử là tái cử, tỷ lệ 21,99%). Có 271 người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tỷ lệ 30,83% (khóa XIII có 183 người ứng cử là người trẻ tuổi, tỷ lệ 21,99%). Có 11 người tự ứng cử, tỷ lệ 1,25% (khóa XIII có 15 người tự ứng cử, tỷ lệ 1,8%). Về trình độ học vấn, trong số 879 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV của cả nước có: giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư - tiến sĩ, tiến sĩ 148 người; thạc sĩ 293 người; đại học 411 người…

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương phối hợp với ủy ban bầu cử và UBND cùng cấp tổ chức tốt công tác vận động bầu cử; đặc biệt phối hợp với chính quyền cùng cấp trong việc xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của ủy ban bầu cử cùng cấp.

LÂM NGUYÊN

Các tin, bài viết khác