ABBANK đặt nhiều mục tiêu phát triển

* Tăng 29% vốn điều lệ * Nâng tổng tài sản trên 19.000 tỷ đồng ° Nâng tỷ lệ cổ phần của Maybank đạt 20%

Tính đến nay, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) có gần 70 điểm giao dịch tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Hiện nay, ABBANK có gần 30.000 khách hàng cá nhân và 6.000 khách hàng doanh nghiệp.

Đại diện ABBANK vừa công bố đặt chỉ tiêu tăng trưởng toàn diện về các chỉ tiêu tài chính như: tổng tài sản, huy động, dư nợ, lợi nhuận và mạng lưới giao dịch trong năm 2009. Cụ thể, ABBANK dự kiến nâng tổng tài sản từ 13.747 tỷ đồng lên 19.365 tỷ đồng, tăng 41%.

Vốn điều lệ dự kiến tăng 29% từ 2.705 tỷ lên 3.482 tỷ đồng trong 2 đợt: đợt 1 (tháng 5-2009) phát hành thêm cổ phiếu cho Maybank, nâng tỷ lệ cổ phần của Maybank lên 20% theo cam kết đã ký; đợt 2 (tháng 10-2009) dự kiến tăng thêm vốn điều lệ bằng nguồn thặng dư và tỉ lệ chia cho cổ đông là 15%.

Nguồn vốn tăng thêm này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư hạ tầng và công nghệ, mua sắm tài sản cho ngân hàng, đồng thời giúp ABBANK tăng cường cho vay hỗ trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp và các ngành mũi nhọn như năng lượng, xây dựng cơ bản; tăng cho vay cá nhân, hộ gia đình với mục tiêu mua nhà dự án tốt, xây sửa nhà, du học, mở tiệm kinh doanh và tiêu dùng; ….

Bên cạnh đó, ABBANK đặt mục tiêu tăng 82% thu nhập thuần từ dịch vụ; lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ. Về quản lý rủi ro, ABBANK hạn chế tỷ lệ nợ xấu ở mức 3% trong năm 2009 và xây dựng chương trình quản lý rủi ro tín dụng. Cụ thể, ABBANK sẽ hợp tác với Công ty E&Y tư vấn về thiết lập và vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để tiến tới xếp hạng khách hàng và phân loại tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế (sẽ tiến hành vào tháng 4-2009 dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2009).

ABBANK tiếp tục nâng cao doanh số thanh toán quốc tế, mở rộng các dịch vụ liên quan đến tài khoản. Trong năm 2009, ABBANK sẽ đẩy mạnh dịch vụ thẻ như Visa debit và Visa credit. Hoạt động phát triển mạng lưới cũng được chú trọng, ABBANK dự kiến nâng cấp 24 Phòng giao dịch lên cấp Chi nhánh và thành lập thêm 20 PGD/CN mới, nâng mạng lưới lên gần 100 điểm trên toàn quốc.

Ngoài ra, đầu tư công nghệ cũng là mục tiêu quan trọng của ABBANK trong năm 2009. Ngân hàng này sẽ tiếp tục phát triển các tiện ích và sản phẩm mới trên nền tảng hệ thống ngân hàng lõi Corebanking, đồng thời triển khai rộng khắp SMS, Internet banking và các dịch vụ E-banking (ngân hàng trực tuyến) khác.

NGÂN THANH

Các tin, bài viết khác