ABBANK phát hành thành công 600 tỷ trái phiếu chuyển đổi

ABBANK vừa phát hành trực tiếp 600.000 trái phiếu cho các nhà đầu tư riêng lẻ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, với tổng mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, vào ngày 30-12-2010. Dự kiến thời điểm chuyển đổi là 30-12-2012, tỉ lệ chuyển đổi là 1:100 (một trái phiếu đổi thành một trăm cổ phiếu phổ thông).

Được biết, Maybank sẽ mua 120 tỷ đồng trái phiếu nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu 20% sau khi chuyển đổi, Công ty Tài chính Quốc tế IFC đăng ký mua 480 tỷ đồng trái phiếu nhằm sở hữu 10% vốn điều lệ sau khi chuyển đổi. Dự kiến tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu, vốn điều lệ của ABBANK đạt 4.800 tỷ đồng, trong đó tổng vốn góp của các cổ đông nước ngoài nói trên là 30%, phù hợp với qui định của pháp luật về tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBANK cho biết: “Nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ trực tiếp giúp ngân hàng bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn để tài trợ cho các dự án, đồng thời cải thiện cơ cấu vốn theo hướng cơ cấu lại nguồn vốn trung, dài hạn và tăng quy mô tín dụng. ABBANK sẽ sử dụng nguồn vốn này để tài trợ cho các dự án (bao gồm dự án của các tập đoàn và công ty lớn, các doanh nghiệp SMEs); cơ cấu lại nguồn vốn trung dài hạn và tăng quy mô tín dụng; phát triển mạng lưới, thị phần và phát triển sản phẩm, dịch vụ, mua sắm tài sản trang thiết bị. ABBANK định hướng phát triển trở thành một trong mười ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam”.

LỆ THỦY

Các tin, bài viết khác