ACB bán gần 10 triệu cổ phiếu giá cao

Nhà đầu tư truy cập thông tin chứng khoán tại sàn SSI. Ảnh: ĐÀI TRANG

Sau khi có giấy phép phát  hành 9.995.344 cổ phiếu mới vào trung tuần tháng 12-2007, Ngân hàng Á Châu (ACB) nhận được tổng số lượng chào mua của các ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cao gấp 2,5 lần số lượng cổ phiếu chào bán.

ACB đã quyết định bán 30% tương đương 2.998.603 cổ phiếu cho 3 cổ đông nước ngoài hiện hữu với mức giá 200.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 20 lần mệnh giá; 70% còn lại tương đương 6.996.741 cổ phiếu bán cho 7 nhà đầu tư trong nước là các định chế tài chính, doanh nghiệp lớn có uy tín với mức giá bình quân 172.142 đồng/cổ phiếu. Ngay sau đó ACB đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 2.530 tỷ đồng lên 2.630 tỷ đồng với khoản thặng dư vốn trên 1.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý là trong hồ sơ chào mua của các nhà đầu tư nước ngoài có mức giá cao nhất 230.000 đồng nhưng ACB quyết định bán với giá 200.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông nước ngoài hiện hữu có chiến lược đầu tư lâu dài và đang thực hiện các cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho ACB. Các nhà đầu tư trong nước cũng phải được lựa chọn do số lượng chào mua cao hơn nhiều so với số lượng chào bán.

Việc phát hành thành công số lượng lớn cổ phiếu với mức giá cao ngay sau khi nhận giấy phép đã chứng tỏ sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và ACB nói riêng. Như vậy sau đợt tăng vốn và bán 1.350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông được thực hiện vào đầu năm 2008, ACB có tổng số vốn 6.234 tỷ đồng; trong đó bao gồm 2.630 tỷ đồng vốn điều lệ, 1.704 tỷ đồng vốn thặng dư từ đợt phát hành cổ phiếu và 1.900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

ACB đã được các nhà đầu tư có uy tín quốc tế định giá vào khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ. Cùng với việc được tổ chức định giá Moody’s xếp hạng cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam đặc biệt là về sức mạnh tài chính, ACB được thể hiện sự đánh giá rất cao của các tổ chức tài chính quốc tế chuyên nghiệp.

Năm 2007 tập đoàn ACB dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 2.000 tỷ đồng và tổng tài sản tăng lên 82.000 tỷ đồng. ACB dùng 100% lợi nhuận để lại cùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tương đương 1.450 tỷ đồng để nâng vốn. ACB cũng dự kiến khoản chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông có thể đạt 55% và nâng tổng số vốn  lên 7.684 tỷ đồng trong đầu năm 2008.

TƯỜNG HUY

Các tin, bài viết khác