ACBS - ACBC - PMC hợp tác hỗ trợ đầu tư tài chính

(SGGP).- Ngày 14-11, tại TPHCM, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý Quỹ ACB (ACBC) và Công ty cổ phần B.O.T cầu Phú Mỹ (PMC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Theo đó, ACBS, ACBC thực hiện các dịch vụ tư vấn cho PMC tái cấu trúc tài chính; xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể trong giai đoạn từ 3 năm đến 5 năm tới; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; thu xếp phát hành cổ phiếu để tăng vốn, phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu công ty hoặc trái phiếu công trình; thu xếp vốn đầu tư cho các dự án mà PMC triển khai theo các hình thức đầu tư có huy động các nguồn vốn khác nhau; tư vấn về các lĩnh vực tài chính và thị trường tài chính…

A.Khuê

Các tin, bài viết khác