Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế

Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế

Tối 29-7, Bộ Y tế phát đi Thông báo khẩn số 18 và đề nghị những người đã đến những địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 1
Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 2
Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 3
Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 4
Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 5
Ai từng đến những địa điểm này, liên hệ ngay cơ quan y tế ảnh 6