Ân nhân

Gã đàn ông chạy bổ nhào đến viên luật sư, bắt tay rất chặt và luôn mồm cảm ơn về thành công của vụ án đầy khó khăn. Viên luật sư tỏ ra lúng túng và nói:

- Tôi e ông nhầm rồi! Hình như ông không phải là thân chủ của tôi.

- Vâng, ngài nói rất đúng. Ngài là luật sư của đối thủ tôi và hắn đã bị thua kiện, tôi cảm ơn ngài rất nhiều.

TỨ QUÝ (st)

Các tin, bài viết khác