An ủi

Trưởng ga xe lửa an ủi một vị khách nóng tính:

- Ngài cứ lớn tiếng phàn nàn rằng chúng tôi chẳng làm gì để chống nạn tàu thường xuyên đến trễ! Chẳng nhẽ ngài không thấy là chúng tôi vừa kê thêm vài dãy ghế trong phòng đợi đó sao!

BẾN HẢI (st)

Các tin, bài viết khác