Bãi bỏ thêm 12 thủ tục hành chính về đất đai

(SGGP). – UBND TPHCM vừa quyết định bãi bỏ một số văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước.

Theo đó, bãi bỏ các thủ tục áp dụng tại UBND quận - huyện gồm: “Cắm mốc bàn giao ranh đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư”, “Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đã có giếng khai thác, vị trí khai thác không nằm trong vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác”, “Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp chưa có giếng khai thác, vị trí khai thác không nằm trong vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác”, “Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đăng ký gia hạn”, “Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đăng ký thay đổi thời hạn”, “Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp đăng ký điều chỉnh nội dung giấy phép”, “Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất các công trình có lưu lượng khai thác không vượt quá 20m³/ngày đêm (trường hợp đã có giếng khai thác)”, “Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất các công trình có lưu lượng khai thác không vượt quá 20m³/ngày đêm (trường hợp chưa có giếng khai thác)”, “Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng khai thác không vượt quá 20m³/ngày đêm”, “Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất” và “Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất”. Đối với UBND phường - xã, thị trấn, bãi bỏ thủ tục “Xác nhận đơn đăng ký nước, đăng ký định mức nước”.

N. NGUYỄN

Các tin, bài viết khác