Bản đồ thế giới đầu tiên về bình đẳng giới trong giáo dục

(SGGPO).- Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vừa công bố Bản đồ thế giới đầu tiên về bình đẳng giới trong giáo dục. Tập bản đồ này là bức tranh toàn diện về tiến bộ cũng như những khoảng cách vẫn còn tồn tại về bình đẳng giới trong tất cả các cấp giáo dục, cung cấp cho giới hoạch định chính sách, các nhà giáo dục, các nhà khoa học,… hiện trạng bình đẳng giới trong giáo dục từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời cũng thể hiện những chuyển biến về bất bình đẳng giới trong giáo dục kể từ năm 1970.

Việc công bố bản đồ này có thể coi như lời kêu gọi thế giới hành động tập thể để thu hẹp khoảng cách về bình đẳng giới trong giáo dục vì theo UNESCO, giáo dục trẻ em gái và phụ nữ mang tầm quan trọng thiết yếu, không chỉ liên quan đến tôn trọng quyền của phụ nữ mà còn là động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế và đạt được các mục tiêu xã hội.

Các bé gái Afghanistan tham gia một lớp học.

Ch.H.

Các tin, bài viết khác