Bao giờ, én ơi!

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ (KHCN) TPHCM vừa đưa địa chỉ http//www.chotuvan.com.vn vào hoạt động. Đây là địa chỉ tư vấn trực tuyến các vấn đề về KHCN, với sự tham gia của 1.500 nhà tư vấn. Trong thực tế hiện nay, khi mà các doanh nghiệp Việt Nam, từ lớn đến nhỏ đều đang thiếu thông tin về KHCN, thì việc thành lập được một chợ tư vấn, tập hợp được các nhà doanh nghiệp, khoa học và nhà tư vấn như vậy là một tín hiệu đáng mừng. Chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng trên địa chỉ này đã có rất nhiều câu hỏi, nhiều câu trả lời tư vấn đã được thực hiện. Đối với thị trường tư vấn KHCN còn sơ khai tại nước ta hiện nay, những người tạo ra chợ tư vấn trực tuyến này như đã mang đến một cánh én, đang cố chở xuân về…

Nhưng để chở cả xuân về, không thể chỉ trông chờ vào một cánh én. Có vẻ như những nỗ lực trong việc hình thành thị trường công nghệ trước đây, và nỗ lực hình thành thị trường tư vấn công nghệ hiện nay tại TPHCM, chỉ là những nỗ lực của “cánh én” mang tên Trung tâm Thông tin KHCN - một đại diện của phía nhà nước. Các nhà quản lý nhà nước về KHCN tại TPHCM, tâm sự với chúng tôi, đều rất mong muốn có được sự vận động đồng bộ hơn từ phía các doanh nghiệp trong việc hình thành một thị trường thực sự. Ở đó, các doanh nghiệp nắm vai trò chủ đạo bên cung cả bên cầu của thị trường. Còn các đơn vị quản lý nhà nước trở lại đúng với nhiệm vụ của mình là quản lý và điều phối chung.

Nhưng chợ tư vấn trực tuyến đang được thành lập nói trên, không chỉ đơn thuần là một cánh én. Đó là một cái chợ tư vấn, lại tập hợp được 1.500 nhà tư vấn và đơn vị tư vấn. Để hướng tới một thị trường tư vấn với những doanh nghiệp tư vấn chuyên nghiệp, có lẽ cũng cần những bước khởi đầu như vậy. Theo ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám đốc Sở KHCN TPHCM, ở nước ngoài, nhiều công tư tư vấn KHCN được thành lập bởi các giáo sư, tiến sĩ từ các trường đại học, các viện nghiên cứu. Các nhà khoa học này là những người hiểu biết rõ về KHCN. Từ thông tin của ông Quốc, trở lại chợ tư vấn online nói trên, chúng tôi thấy rằng trong số các nhà tư vấn góp mặt ở địa chỉ http//www.chotuvan.com.vn, có rất nhiều nhà khoa học, có sự tham gia của nhiều trường đại học. Đó phải chăng là một bước khởi đầu cho những công ty tư vấn chuyên nghiệp?

Với thị trường tư vấn KHCN, vừa khởi động ở TPHCM bao giờ xuân về nhỉ, én ơi! 

HỒ XUNG