Bây giờ mới hiểu...

Giờ thì chúng ta mới hiểu vì sao phụ nữ thường sống thọ hơn nam giới. Đơn giản chỉ vì họ không phải chịu đựng các bà vợ! 

S.K (st)

Các tin, bài viết khác